Markbearbetningsmaskinen "MarkMan 4000"

Vi har tillverkat en maskin som kommer att användas för markbearbetning av tidigare igenlagd åkermark.
Maskinen är oerhört stark och effektiv. Stubbar behöver inte avlägsnas från marken utan de fräses sönder och blandas med jorden efter en överkörning. 

Freeland 3000