Byggplåt och ventilation

Vi utför byggplåtsarbeten och ventilationsmontage med erfarna tunnplåtslagare.
I vår verkstad har vi de olika maskintyper som behövs för en rationell tillverkning.

Vill du ha hjälp med plåtslageri så ring

Richard Sjöberg 070-355 61 97

Thord Carlsson 070-681 64 28