Verkstad

Vår verkstad är på 1200 m² med 2 st traverser. Den största traversen är på 10 ton och har en krokhöjd på 8,5 m.
Vår största port är 6,5 m bred och 5 m hög. Vi har truck (8 ton) för att kunna transportera material på ett rationellt sätt.

Våra verkstadsmaskiner ser ni på menyalterntivet till vänster.