Konstruktion


I dagsläget har vi ingen egen konstruktör men har ett samarbete med Bergmans Teknik när vi har konstruktionsbehov.