Stationära anläggningar

Stationär industridammsugareEn stationär installation består i stort av en vakuumenhet, en filteravskiljare samt ett rörsystem för transport av uppsuget
material. Vid mycket besvärliga material eller punktåtervinning
användes föravskiljare som även avlastar huvudfiltret vilket
borgar för lång livslängd.

Vakuumaggregatets storlek anpassas efter sugsträcka, typ av
material, antal operatörer som samtidigt skall använda
utrustningen samt kravet på uppsugen materialmängd.

Systemen användes för punktutsugning, städning och återvinning
samt dammfri förflyttning av material inom processindustri och kraftverk.
Vakuummetoden bygger på att använda våra aggregat till den typ
av arbeten där andra alternativ är underlägsna ur kostnads- eller
miljösynpunkt.

Vi erbjuder även lösningar med mobila avskiljare och olika utmatare vilket anpassas efter användarens behov.